June 14, 2024

Pontoon-nimeen voi törmätä monessa paikassa. Ensinnäkin pontooniksi kutsutaan venettä, joka kelluu ponttoonien varassa. Se on myös Isossa-Britanniassa pelattava blackjack-muunnelma, jonka säännöt perustuvat suurilta osin alkuperäisen blackjackin sääntöihin. Peliä pelataan edelleen pääosin Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Kolmas ja tunnetuin Pontoon on Australiassa ja Malesiassa kehitetty blackjack-versio. Se perustuu toiseen blackjack-versioon nimeltään Spanish 21, joka on lähtöisin Yhdysvalloista. Tätä Pontoonia pelataan edelleen pääsääntöisesti ainoastaan Australiassa ja eri Aasian maissa, mutta nettikasinoiden avulla se on saapunut myös eurooppalaisten ja amerikkalaisten pelaajien tietoisuuteen.

Kivijalkakasinoissa pelistä käytetään useaa eri nimitystä esimerkiksi Treasury 21, Jupiter 21, Paradise Pontoon ja Federal Pontoon. Pontoonissa ei ole virallisia sääntöjä, joka on mahdollistanut erilaiset versiot ja sääntömuunnokset. Blackjackiin verrattuna pelissä on muutama erilainen sääntö, joista tunnetuin on viiden kortin kädelle maksettava voittosumma suhteessa 2:1.

Pontoonia pelataan perinteisellä blackjack-pöydällä. Brittiläisessä Pontoonissa käytetään kahdeksaa 52 kortin pakkaa ja australialaisessa versiossa käytetään Spanish-pakkoja eli 48-korttista pakkaa, josta on poistettu kaikki kympit. Nettikasinoissa pelaajaa on vastassa ainoastaan jakajana toimiva kasino. Pelin tavoite on blackjackin tavoin päihittää jakaja kädellä, jonka arvo on mahdollisimman lähellä lukua 21. Pontonissa tosin jakajan korteista ei näytetä kumpaakaan ennen kuin pelaaja on tehnyt päätöksen siitä, jatkaako vaiko jääkö. Kyseinen ominaisuus muuttaa pelin kulkua radikaalisti, sillä pelaajalle tarjotaan rajatusti tietoa ja hän joutuu tekemään päätöksen niin sanotusti sokkona eli tietämättömänä vastustajastaan.

Pontoonissa ässän ja kuvakortin muodostamaa blackjackia kutsutaan pontooniksi. Lisäkorttia ottaessa sanotaan twist ja jäädessä paikoilleen käytetään termistöä stick. Buy tarkoittaa panoksen tuplaamista ja lisäkortin ottamista. Pontoonin talon etu on hieman parempi kuin normaalissa blackjackissa: vain 0,40 prosenttia. Erilaisten sääntömuunnosten tuoman lisävarianssin takia peliä ei kannata pelata suurilla panoksilla.

Pelin rakenne ja säännöt

Ennen pelin aloittamista pelaajan täytyy maksaa aloituspanos, jonka täytyy olla yli pelin vaatiman minimipanoksen. Pontoonin kierros alkaa jakajan jakaessa kortit itselleen ja pelaajalle. Pelaajan kortit jaetaan kuvapuoli ylöspäin ja jakajan kortit alaspäin. Tämän jälkeen on ensimmäisten päätösten aika. Pelaaja voi valita haluaako jakaa korttinsa kahdeksi erilliseksi kädeksi, tuplata panoksen, ottaa yhden lisäkortin ja luovuttaa tai jäädä. Korttien jakamisen jälkeen jakaja näyttää korttinsa ainoastaan, jos hänellä on kädessään pontoon. Pelaajan korttien täytyy olla arvoltaan yli 15, jotta ne hyväksytään. Tästä johtuen pelaajan täytyy aina ottaa lisäkortti, jos käden arvo on 14 tai alle.

Pelaajan saadessa pontoonin hän voittaa automaattisesti jakajan käden paitsi jakajan pontoonin. Tasapelissä jakaja nimittäin voittaa aina pelaajan. Pontoonista saatu voitto maksetaan suhteessa 2:1, kun normaalissa blackjackissa voittosuhde on 3:2. Pelaajan kannattaa tutustua ennen pelaamista peliversion sääntöihin, sillä erilaiset sääntömuunnokset muuttavat pelinkulkua.

Pelialustat

Suomalaiset eivät vielä tähän mennessä ole päässeet Pontoonin pelaamisen makuun kivijalkakasinoissa. Brittiläinen ja aasialainen Pontoon löytyvät kuitenkin nettikasinoilta. Pelaajan on hyvä muistaa, että pelissä ei ole virallisia sääntöjä, joten nettikasinoissa esiintyvissä versioissa on eroja. Niitä ovat valmistaneet useat pelivalmistajat kuten NetEnt, Playtech, RTG, Cryptologic, Galewind ja Microgaming. Erot niiden talon eduissa ovat minimaalisen pieniä. Pelejä pyörittävät satunnaisgeneraattorit ja pelaaja voi valita omalle panostasolleen sopivan version. Tulevaisuudessa nettikasinoissa suurella todennäköisyydellä tullaan näkemään myös videokuvan välityksellä pelattava live-Pontoon.

Kuinka Pontoonissa voittaa?

Blackjackin tavoin pontoonissa korttien arvot luetaan samalla tavalla. Kuvakortit ovat arvoltaan 10, numerokortit oman nimellisarvonsa arvoisia ja ässät ovat arvoiltaan 1 tai 11. Pontoonissa arvokkain käsi on ässän ja kuvakortin muodostama pontoon. Seuraavaksi arvokkain käsi on mikä tahansa viiden kortin käsi, joka ei ylitä lukua 21. Kolmanneksi arvokkain on neljän kortin muodostama luku 21.

Pelin talon etuun ja täten pelaajan asemaan vaikuttaa monet sääntömuunnokset, joten sääntöihin on hyvä tutustua ennen pelaamista. Muiden blackjack-pelien tavoin myös Pontoonissa voi kokeilla strategian käyttöä. Pontoonin on kehitetty perusstrategiataulukko, jonka jokaisen vakavasti pelaavan on hyvä opetella ulkoa tai pitää lähellään pelaamisen aikana. Taulukossa selvitetään mitä tehdä milläkin korteilla. Menestykseen vaikuttaa paljon käden jakamiseen liittyvä sääntö. Pelaajan kannattaa aina jakaa käsi silloin kun se on sääntöjen puolesta mahdollista ja hänelle jaetaan ensi kädessä kaksi kahdeksikkoa tai kaksi ässää.

Pontoonia pelatessa ei kannata muutella panosta tai seurata muita panostusstrategioita paitsi perusstrategiaa. Perusstrategian tarkka ja rutiininomainen noudattaminen takaa hyvät voittomahdollisuudet ja pelin parhaimman talon edun. Pontoonia voi harjoitella nettikasinoiden ilmaisversiossa ennen oikealla rahalla pelaamista. Se on hyvä tilaisuus pistää perusstrategia ritilälle ja nähdä miten se toimii aidossa pelitilanteessa. Kaikki pelaajan voitot maksetaan suhteessa 1:1, mutta erikoiskorttiyhdistelmillä eli arvojärjestyksessä arvokkaimmilla käsillä voitot maksetaan aivan eri suhteessa kuin blackjackissa. Pontoonin eli kahdella kortilla saatu 21 sekä viidellä kortilla saatu 21 maksavat voiton suhteessa 2:1. Tasapeleissä jakaja eli kasino vie aina voiton vaikka kyseessä olisi kaksi pontoonia. Nettikasinoissa pelaamisen hyvä puoli on myös se, että pelaaja voi käyttää hyväkseen kasinon tarjoamia tarjouksia, kuten bonusrahaa, rahoittamaan pelaamistaan. Kasinoa valitessa kannattaa myös olla varovainen ja suosia ainoastaan sellaisia kasinoita, jotka ovat todistetusti luotettavia ja turvallisia

Yhteenveto

Monien blackjack-muunnelmien joukossa Pontoon erottuu edukseen sen monipuolisuudella ja alhaisella talonedulla. Kyseessä on melkein kaksi samanlaista peliä, mutta pienillä sääntöeroilla Pontoonin pelaaminen eroaa reilusti perinteisestä blackjackista. Tavoite on kuitenkin sama: voittaa jakaja kädellä, jonka korttien arvo on lähimpänä lukua 21.

Blackjackin talonetu pyörii yleensä noin 0,60 prosentin ympärillä, mutta Pontoonissa luku laskee jopa 0,40 prosentin tienoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaajan voittomahdollisuudet ovat erittäin lähellä 50 prosenttia ja pidemmällä aikavälillä hän menettää vain muutaman eurosentin esimerkiksi 10 euron panoksesta. Seuraamalla tarkasti ja yksityiskohtaisesti Pontooniin suunniteltua optimaalista strategiaa voittomahdollisuudet kasvavat ja häviöt vähenevät. Pontoon sisältää erittäin pieniä riskejä ja sen voitonmaksu on parempi kuin tavallisessa blackjackissa.